Informació legal (LOPDGD & RGPD)

Dades d'identificació

Vostè està visitant la pàgina web www.puntfont.com titularitat de ASSUMPTA FONT MONTERO (d'ara endavant LA NOSTRA LLIBRERIA).

Adreça postal:   Carrer dels estudis 5 Baixos, 08570 Torelló
Direcció email:   info@puntfont.com
Telèfon:   938 584 011
CIF/NIF:   77475851Y

El nostre lloc web específica als titulars de les targetes que aquest és responsable de les transaccions.

També informem els nostres clients que per a realitzar els pagaments es connecten a un servidor SSL segur de l'entitat bancària i que la nostra empresa no té accés a cap dada de la seva targeta.

 

Índex de documentació legal

  Condicions d'ús  

  Condicions de venda, enviament, devolucions, anul·lacions i reemborsaments

  Política de protecció de dades

  Política de cookies

 

Condicions d'ús

 

ACCEPTACIÓ DELS USUARIS/ES

Aquestes Condicions d'Ús regulen l'accés i utilització de la pàgina web www.puntfont.com (d'ara endavant la “Web”) que LA NOSTRA LLIBRERIA posa a la disposició dels usuaris/es d'Internet. L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves d'aquestes Condicions d'Ús.

LA NOSTRA LLIBRERIA pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'usuari/a en cada cas concret.

Tornar a l'índex

 

ACCÉS A la PÀGINA WEB I CONTRASENYES

En general no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari/a per a l'accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

Les dades dels usuaris/es obtinguts a través de la subscripció o registre a la present pàgina web, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'usuari/a es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'usuari/a haurà de notificar a LA NOSTRA LLIBRERIA immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

LA NOSTRA LLIBRERIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme al que s'estableix per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

LA NOSTRA LLIBRERIA no es fa responsable enfront dels usuaris/es, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a LA NOSTRA LLIBRERIA, ni per l'ús que de tals dades facin tercers aliens a LA NOSTRA LLIBRERIA.

Tornar a l'índex

 

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

L'usuari/a es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, d'aquestes Condicions d'Ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'usuari/a s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquestes Condicions d'Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres usuaris/es.

Així mateix, l'usuari/a es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la Web.

L'usuari/a es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris/es mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA NOSTRA LLIBRERIA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L'usuari/a es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de LA NOSTRA LLIBRERIA o de tercers.

Tornar a l'índex

 

PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

LA NOSTRA LLIBRERIA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@puntfont.com

Tornar a l'índex

 

ENLLAÇOS DE TERCERS

Aquestes Condicions d'Ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de LA NOSTRA LLIBRERIA, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Els destins d'aquests enllaços no estan sota el control de LA NOSTRA LLIBRERIA, i LA NOSTRA LLIBRERIA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de LA NOSTRA LLIBRERIA, ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per a informar l'usuari/a sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA NOSTRA LLIBRERIA.

Tornar a l'índex

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de LA NOSTRA LLIBRERIA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei.

LA NOSTRA LLIBRERIA no concedeix cap mena de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari/a sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en aquesta.

Per això, l'usuari/a reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de LA NOSTRA LLIBRERIA o del titular d'aquests.

Tornar a l'índex

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A través d'aquest lloc web es recapten dades de caràcter personal dels usuaris/es, per la qual cosa preguem que l'usuari/a de la mateixa llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat, així com les diferents clàusules informatives que acompanyen a cadascun dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades personals.

Així mateix, l'informem que LA NOSTRA LLIBRERIA utilitza cookies de caràcter tècnic i per a guardar dades de navegació, per la qual cosa preguem, igualment, que l'usuari/a llegeixi atentament la nostra Política de Cookies.

S'informa l'usuari/a que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal recaptats mitjançant la present pàgina web seran tractats en compliment del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la legislació espanyola aplicable i per a les finalitats indicades en les citades Política de Privacitat i Política de Cookies.

Tornar a l'índex

 

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D'EDAT

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la legislació espanyola aplicable en matèria de protecció de dades, LA NOSTRA LLIBRERIA, per a procedir al tractament de dades de menors de 14 anys requerirà el consentiment dels pares o tutors.

Correspon a LA NOSTRA LLIBRERIA articular els procediments que garanteixin que s'ha comprovat de manera efectiva l'edat del menor, i l'autenticitat del consentiment prestat en el seu cas, pel pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada vegada que un menor participi en una promoció organitzada per LA NOSTRA LLIBRERIA, se li sol·licitaran les dades d'identitat del pare o tutor, la seva adreça postal, així com l'adreça de correu electrònic amb la finalitat de recaptar el consentiment patern, així com una còpia del DNI, i/o còpia del Llibre de Família, mitjançant la qual quedi clarament determinada la filiació.

Tornar a l'índex

 

COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari/a i que ens permeten conèixer la següent informació:

 • Si ha acceptat el nostre avís de cookies.
 • Si volia recordar el seu usuari/a per a no tornar a validar de nou en visitar de nou la nostra web (Només guarda si ho desitja o no, mai les dades d'accés).
 • En recordar la contrasenya l'hora màxima de validesa del link enviat.
 • Cookies tècniques de funcionament que no recapten cap informació de l'usuari/a ni de la seva navegació.

L'usuari/a té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

Si Vostè vol obtenir més informació sobre l'ús que està pàgina web realitza de les cookies, si us plau, llegeixi la política d'ús específica de cookies.

Tornar a l'índex

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

LA NOSTRA LLIBRERIA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les Condicions d'Ús de la present pàgina web pel que l'usuari/a haurà de llegir-les periòdicament.

Tornar a l'índex

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre LA NOSTRA LLIBRERIA i l'usuari/a es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili social de LA NOSTRA LLIBRERIA.

LA NOSTRA LLIBRERIA perseguirà l'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús, així com qualsevol utilització indeguda del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

Tornar a l'índex

 

Condicions de venda, enviament, devolucions, anul·lacions i reemborsaments

A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin informació o adquirir els productes oferts en aquesta web, els usuaris/es poden informar de les seves dades en els formularis de registre, contacte o compra. Les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció per a segons disposa el Reial decret llei, de 27 de juliol, per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, en l'aplicació del, article, 13, del Reglament General de protecció de Dades- UE-2016/679, del Parlament i Consell d'Europa, del, 27 d'abril del 2016 i la LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, les lleis aplicables al comerç electrònic, 34/2002, LSSI- CE, Reial decret, 1906/1999, Contractació Telefònica o Electrònica i Llei 26/1984, de 19 de juliol, Defensa de Consumidors i usuaris/es.

Considerant que l'article, 6 apartat, f, del RGPD, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, i en particular quan l'interessat és un menor de 14, anys que no poden prestar el seu consentiment per a un comerç online reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) que poden fer-ho en el seu nom, excepte quan el menor tingui almenys 16 anys, que serà lícit el seu consentiment.

Tornar a l'índex

 

INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB

El LLOC WEB: www.puntfont.com, és una llibreria virtual.

Tornar a l'índex

 

SEGUIMENT DE LA COMANDA

En qualsevol moment es podrà sol·licitar la situació de la comanda al correu info@puntfont.com

Per a, LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, cada usuari/a d'aquesta web, és un potencial client que intentarem atendre amb la major professionalitat.

Tornar a l'índex

 

PREUS DELS PRODUCTES

Els preus exposats que s'indiquen mitjançant el lloc web, inclou l'IVA en tots els seus llibres i el preu d'enviament serà depenent de la distància, tarifa que quedarà reflectida en el moment de l'acceptació de la compra.

Pot realitzar la compra online i recollir-la a la botiga físicament.

Tornar a l'índex

 

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions de vendes i condicions d'ús i la confirmació del procés de compra de l'administrador de pàgina web www.puntfont.com, enviarà una alerta o correu electrònic a l'usuari/a, confirmant els detalls dels productes adquirits.

L'administració de la pàgina web, es reserva el dret d'anul·lar les comandes, quan l'adreça del client sigui imprecisa o dificulti el lliurament del producte.

Tornar a l'índex

 

FORMA DE PAGAMENT

S'abonarà l'import total en el moment que realitza la comanda, i el cobrament a situació de reserva per als llibres que no es troben en estoc, circumstància que quedés reflectida en el producte abans de confirmar la comanda. L'abonament de l'import corresponent a la seva comanda serà mitjançant targeta de crèdit; VISA, MASTERCARD, etc.

Es, haurà de notificar a l'administració de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per als pagaments, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè es puguin realitzar les gestions oportunes.

Tornar a l'índex

 

LLOC DE LLIURAMENT, TERMINIS I PÈRDUES

Els terminis de lliurament seran de, 24 a 72 hores laborables de dilluns a divendres, per missatgeria o servei postal, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L'administració de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït per l'usuari/a, en el formulari de comanda no siguin correctes o hagin estat omesos.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l'administració de la pàgina web informarà els seus usuaris/es, quan tingui coneixement d'ells.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en què l'agència de missatgeria posa el producte a la disposició de l'usuari/a, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant per a la companyia de transport.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l'usuari/a, per part del missatger en temps i no hagi pogut ser lliurat per causa imputable a l'usuari/a.

Tornar a l'índex

 

DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE

Si en el moment del lliurament a l'usuari/a, es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per a concertar lliurament. L'administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una seriosa d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passades 5, dies, després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, l'usuari/a, haurà de posar-se en contacte.

En cas que l'usuari/a, no procedeixi així, passats 7, dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, s'iniciarà una recerca, de la demora en el lliurament de la comanda, qüestió que l'administració de la web, buscarà la solució més efectiva per totes dues parts.

Tornar a l'índex

 

DILIGÈNCIA Al LLIURAMENT

L'usuari/a, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el transport que realitza el lliurament del producte sol·licitat, indicant en l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a la comanda.

Si, posteriorment, una vegada revisat els productes, l'usuari/a, detecta qualsevol incidència com a indicis d'haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat a aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-lo al més aviat possible, en les 24 hores següents i no més tard de 15, dies, del lliurament, via correu electrònic: info@puntfont.com, o en el telèfon, 938 584 011.

Tornar a l'índex

 

DEVOLUCIÓ

Amb l'excepció dels productes marcats com sota demanda, tots els productes comprats en la pàgina web podran retornar-se i reemborsar, sempre que l'usuari/a, comuniqui a l'administració la seva intenció de retorn de producte/s adquirit/s en un termini de 10, dies següents des de la recepció del producte.

Només acceptaran les devolucions que compleixin els següents requisits:

 • El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
 • L'enviament ha de fer-se usant la mateixa caixa o embolcall en el qual ha estat rebut per a protegir el producte.
 • En el cas que no es pugui fer amb l'embolcall amb què es va lliurar, l'usuari/a, haurà de tornar en un embolcall protector per al producte arribi a l'empresa de la pàgina web amb màximes garanties possible.
 • Per a la devolució dels diners, o si ho desitja, en articles, ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins de l'embolcall, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució és imputable a l'administració de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s'havia demanat, etc.) l'import de devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, els costos de les despeses de devolució seran a càrrec de l'usuari/a.

Per a procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

 • S'Informarà en els, 10 dies següents al lliurament, indicant que el producte vol ser retornat. La informació es pot fer via telefònica, 938 584 011, o al correu electrònic; info@puntfont.com.
 • La devolució dels productes ha se ser pel mateix sistema que li van lliurar o una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució l'ha de pagar l'usuari/a excepte acord exprés.
 • Ha d'informar l'administració de la pàgina web el sistema de la devolució utilitzada, i la data de la devolució.

Els productes marcats com sota demanda, és a dir, llibres que s'han imprès a petició del client no es podran retornar a excepció de:

 • Defectes d'impressió
 • El llibre no és el que s'havia demanat

Per a la seva devolució es procedirà igual que amb qualsevol altre producte.

Tornar a l'índex

 

REEMBORSAMENTS

L'administració de la pàgina web gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta de l'usuari/a dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

Tornar a l'índex

 

Política de protecció de dades

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l'usuari/a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les com es pugui accedir a través dels enllaços.

 LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l'usuari/a causa de la navegació per Internet.

LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produït en l'usuari/a el fet que portin causa d'errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. 

L'accés en la web: no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari/a, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris/es o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

Tornar a l'índex

 

PUBLICITAT

La Web: podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Tornar a l'índex

 

MODIFICACIONS

LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma, admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades per uns altres de posteriors.

Tornar a l'índex

 

RESERVA DE COOKIES

LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari/a pels seus llocs web per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, informa que les cookies s'associen a l'usuari/a anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari/a.

L'usuari/a té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d'impedir que s'instal·lin al seu disc portar. No obstant això, per a accedir als llocs web de LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari/a se compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Tornar a l'índex

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el qual estableix el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT ,informa els usuaris/es dels seus websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

Els menors de 14 anys, no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

 Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web de LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, que permet a l'usuari/a web, conèixer que dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina.

Es contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, i l'usuari/a tindrà dret de:

 • Rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació.
 • Oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades.
 • Supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives.
 • Limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret en la rectificació de les seves dades personals.
 • Portabilitat, perquè l'usuari/a pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: Carrer dels estudis 5 Baixos, 08570 Torelló, o al correu electrònic info@puntfont.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

 Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

L'enviament de les seves dades mitjançant els formularis de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un casella de selecció obligatòria a peu del formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l'acceptarà o negarà amb un casella de selecció obligatòria a peu del formulari d'enviament de publicitat. 

Tornar a l'índex

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i els hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT.

Així mateix, LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

Tornar a l'índex

 

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari/a i LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari/a i LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT, els jutjats o tribunals de la localitat del domicili de LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT.

Tornar a l'índex

 

Política de cookies

Les cookies són petits fitxers de dades que s'instal·len en l'ordinador de l'usuari/a i que permeten que sigui el propi usuari/a el que emmagatzemi la informació que genera la seva activitat en la xarxa. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari/a o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari/a.

Aquest lloc web pot utilitzar les següents cookies:

Tornar a l'índex

 

Segons l'entitat que les gestioni

Cookies pròpies:

Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari/a des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari/a.

Cookies de tercers:

Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari/a des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

Tornar a l'índex

 

Segons la seva finalitat

Cookies tècniques:

Són aquelles que permeten a l'usuari/a la navegació a través d'una plataforma i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin, incloent aquelles que l'editor utilitza per a permetre la gestió i operativa de la pàgina web i habilitar les seves funcions i serveis, com identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, gestionar el pagament, controlar el frau vinculat a la seguretat del servei, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, habilitar continguts dinàmics o compartir continguts a través de xarxes socials. També pertanyen a aquesta categoria aquelles cookies que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que l'editor hagi inclòs en una plataforma sobre la base de criteris com el contingut editat, sense que es recopili informació dels usuaris/es amb finalitats diferents, com pot ser personalitzar aquest contingut publicitari o altres continguts.

Cookies de preferències o personalització:

Són aquelles que permeten recordar informació perquè l'usuari/a accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris/es, com, per exemple, l'idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l'usuari/a realitza una cerca, l'aspecte o contingut del servei en funció de la mena de navegador a través del qual l'usuari/a accedeix al servei o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc.

Cookies d'anàlisis o mediació:

Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris/es del lloc web als quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s'utilitza en la mediació de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma, amb la finalitat d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris/es del servei.

El lloc web pot utilitzar la informació de la seva visita per a realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, així com per a garantir la continuïtat del servei o per a realitzar millores en els seus llocs web. Aquesta informació no serà utilitzada per a cap altra finalitat.

Cookies publicitàries:

Les cookies publicitàries permeten gestionar, de la forma més eficaç possible, els espais publicitaris inclosos en la nostra pàgina web, sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència amb la qual es mostren els anuncis.

Cookies de publicitat comportamental:

Són aquelles que permeten gestionar de manera eficaç, els espais publicitaris inclosos en aquesta pàgina web. Aquestes cookies emmagatzemen informació del seu comportament obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa ens permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar-li publicitat en funció d'aquest.

Tornar a l'índex

 

Segons el termini de temps que romanen activades en l'equip terminal:

Cookies de sessió:

Són aquelles dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari/a accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari/a en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits) i desapareixen en acabar la sessió.

Cookies persistents:

Són aquelles en les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

FINALITAT

QUI LA GESTIONA

COOKIE

PROPOSIT

CADUCITAT

Tècnica

LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT

ASP.NET_SessionId

La primera vegada que un usuari/a accedeix a una aplicació ASP.NET amb sessió habilitada es crea aquesta cookie.

Cada vegada que un usuari/a vol autenticar-se en la nostra aplicació es neteja la sessió i se sobreescriu aquesta cookie en el navegador. És una mesura de seguretat en el control de sessions d'aplicacions ASP.NET

No establerta

Tècnica

LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT

clau

Indica si s'ha sol·licitat recordar la seva clau. Només guarda que ho ha sol·licitat no la clau.

30 minuts

Tècnica

LLIBRERIA PAPERERIA PUNT FONT

Validat

Indica si s'ha sol·licitat que quan el client entre de nou en el web ja aquest validat. Només guarda que ho ha sol·licitat no les dades d'accés

30 dies

Tornar a l'índex

 

Gestió de cookies

En qualsevol cas, l'usuari/a té la possibilitat de configurar el seu panell per a gestionar la instal·lació de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. No obstant això, la desactivació de les cookies pot afectar el correcte funcionament de determinades seccions de la pàgina web.

El fet de deshabilitar les cookies pot implicar la pèrdua d'un funcionament òptim de la pàgina web quedant inhabilitades algunes de les característiques o serveis prestats per aquesta. No obstant això, fins i tot havent desactivat totes les cookies el navegador web recull determinada informació essencial per al funcionament bàsic de la pàgina web.

Així mateix, les cookies poden bloquejar-se o deshabilitar-se amb les eines de configuració del seu navegador. El navegador li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies, o bé triar rebutjar només alguna d'elles.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació:

 • Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l'opció de menú Eines seleccionant Opcions d'Internet i accedint a Privacitat.
 • Si utilitza Firefox per a Mac en l'opció de menú Preferències, seleccionant Privacitat, accedint a l'apartat Mostrar Cookies, i per a Windows en l'opció de menú Eines, seleccionant Opcions, accedint a Privacitat i després a Usar una configuració personalitzada per a l'historial.
 • Si utilitza Safari, en l'opció de menú Preferències, seleccionant Privacitat.
 • Si utilitza Google Chrome, en l'opció de menú Eines, seleccionant Opcions (Preferències en Mac), accedint a Avançades i després en l'opció Configuració Contingut de la secció Privacitat, i finalment marcant Cookies en el diàleg Configuració de contingut.

Finalment, l'informem que té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies, configurant per a això el seu navegador o el panell de control en els termes previstos en el punt anterior.

Tornar a l'índex